78 - છેલ્લું આલિંગન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(રાગ જૌનપુરી ટોડી : તાલ ગઝલ)

ભેટી લે પ્રાણ મારા !
સ્વર્ગોમાં ફરી તો છે ભેટવું !

પ્રીતિને ના પરહરો : તાવો !
પ્રભુને ઉછંગે, પ્યારા ! લેટવું !

ભવમાં તવ આ મૈત્રી
હંમેશાં ગવાશે, જનો નહીં ભૂલે !
મરજીવા બનીને,

સંસારે તો, પ્રિય ! તરો, તારો !
પ્રિયોને પ્રભુ પંથે છે જવું !


0 comments


Leave comment