46 - મેનાવતીનું મૃત્યુ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


અશ્રુ ઉભરે આજ જનેતા અશ્રુ ઉભરે આજ
ન્હાય સકલ આ વિન્ધ્યા શિખર
તારાનો સ્નેહ સમાજ જનેતા –

વર્ષ ગયાં થઇ રાજ્ય ગયાં પછી
આજ ગણું ગયું તાજ, જનેતા –

તાજ હવે નહિ જોય તું સદૃશ
માનવ જાતિ સમાજ, જનેતા –

લુપ્ત થશે વસુધા પરથી નહિ
તે તવ અદ્દભુત કાજ, જનેતા –

તું જનની નહિ માત્ર ગુરુ પણ
છે તવ ભેખ કૃપા જ, જનેતા –

હાવાં થયું ભવસાગરની પર
એકલ મ્હારૂં જહાજ, જનેતા -


0 comments


Leave comment