58 - સખીને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


ચાલો ને, સહિયર ! ઉન્નત જીવનજલ ઝીલવાને જઇએ રે !
પુણ્ય સલિલ અવગાહનથી, સખી ! અંતર પાવન થઇએ રે !
ચાલો ને, સહિયર ...

પ્રભુના ગિરિથી અવતરે શાંત સદાશિવ નીર :
શમવે મનુકુલતાપને છાયા તરુવર તીર !

શીતલ સૌમ્ય સુધારસ, સુંદરી ! રેલી રહ્યો જી લઇએ રે !
ચાલો ને, સહિયર....

સ્ફટિક વિશદ વરસી રહ્યાં સુરસરિતાના ધોધ :
લલિત કરી ક્લાંતાત્મને પ્રેરે પ્રાણ પ્રબોધ !

સાડી સજો, સખી ! સ્નેહસુરંગી : વારિ પરસ્પર દઈઇએ રે !
ચાલો ને, સહિયર ! ઉન્નત જીવનજલ ઝીલવાને જઇએ રે !


0 comments


Leave comment