49 - મેહમાનોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


મેહમાનો ! ઓ વ્હાલાં ! પુન: પધારજો !
તમ ચરણે અમ સદન સદૈવ સુહાય જો !
કરજો માફ હજારો પામર પાપ, જે
દિનચર્યામાં પ્રભુ પાસે પણ થાય જો !
મેહમાનો ! ઓ વ્હાલાં ! પુન: પધારજો !

ઉન્નત ગિરિશૃંગોનાં વસનારાં તમે :
ઉતર્યા રંક ઘરે, શો પુણ્ય પ્રભાવ જો !
શુશ્રૂષા સારી ના અમને આવડી :
લેશ ન લીધો લલિત ઉરોનો લ્હાવ જો !
મેહમાનો ! ઓ વ્હાલાં ! પુન : પધારજો !


0 comments


Leave comment