52 - પૂછશો મા / ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ


પૂછશો મા, કોઇ પૂછશો મા.
મારા હૈયાની વાતડી પૂછશો મા.

દિલના દરિયાવ મહીં કાંઇ કાંઇ મોતી :
ગોતી ગોતીને ત્હેને ચૂંથશો મા :
મ્હારા હૈયાની વાતડી પૂછશો મા.

ટહુકે છે કોકિલા, પુકારે છે બપૈયો :
કારણોના કામીને સૂઝશો મા :
મારા હૈયાની વાતડી પૂછશો મા.

આંસુનાં નીરના કો આશાના અક્ષરો
આછા-આછા ત્હો યે લૂછશો મા :
મ્હારા હૈયાની વાતડી પૂછશો મા.

જગના જોદ્ધા ! એક આટલું સુણી જજો :
પ્રારબ્ધનાં પૂર સ્હામે ઝૂઝશો મા :
મારા હૈયાની વાતડી પૂછશો મા.


0 comments


Leave comment