2 - ગોરી તારે ત્રાજૂડે રે, મોહ્યા મોહ્યા મુનિવરરાયા રે/ નરસિંહ મહેતા


ગોરી તારે ત્રાજૂડે રે, મોહ્યા મોહ્યા મુનિવરરાયા રે
રૂપ સ્વરૂપ કળ્યું નવ જાયે, કોઈ દીસે છે ઈશ્વરી માયા રે. ૧

રુમઝુમ રુમઝુમ નેપૂર વાજે, ગોફણે ઘૂઘરી ઘમકે રે,
શીશ દામણી એણી પેર સોહે, જેમ ગગન વીજળી ચમકે રે. ૨

નિલવટ આડ કરી કેસરની, માંહે મૃગમદની ટીલી રે,
આંખલડી જાણે પાંખલડી, હીંડે લીલાએ લાડગહેલી રે. ૩

આ કંચવો તમે ક્યાં સિવડાવ્યો ? શણગટ વાળ્યો શું ધારી રે ?
આ વેણી તમે ક્યાં રે ગૂંથાવી, જેણે મોહી વ્રજની નારી રે ? ૪

ચંચળ દષ્ટે ચોદિશ નિહાળે, માંહે મદનનો ચાળો રે,
નરસૈંયાનો સ્વામી જવા સરખો, કોઈ એ સુંદરીનું વદન નિહાળો રે. ૫


0 comments


Leave comment