62 - નમાજમાં છીએ / હરજીવન દાફડા


છદ્મવેશી સમાજમાં છીએ,
કર્ણભેદી અવાજમાં છીએ.

એક પળની ક્યાં હોય છે ફુરસદ ?
કોઈ પણ કામકાજમાં છીએ.

ચિત્ત ચારે તરફ રહ્યું ભટકી,
આમ, નખશિખ નમાજમાં છીએ.

આપમેળે તો કોણ જીવે છે ?
જુગ જૂના કૈ રિવાજમાં છીએ.


0 comments


Leave comment