12 - હારવા ન દે / લક્ષ્મી ડોબરિયા


દોડું સમયની સાથે છતાં હારવા ન દે,
આ લાગણી છે એમ તો કૈં થાકવા ન દે.

પ્રશ્નોને ખાળવાની સમજ આમ કેળવી,
કે વૃક્ષ પાનખરને કદી ફાવવા ન દે.

ઋણાનુબંધ કેવો હશે એની સાથેનો ?
ખાલીપો એકલું જરી યે લાગવા ન દે.

તારી પ્હોંચ હોય તો બસ આટલું તું કર,
તારા સ્મરણને મારા સુધી આવવા ન દે.

પાસા કદાચ ઊંધા સમયના પડ્યા હશે,
નહિંતર એ જાત સાથે મને ચાલવા ન દે.

વિસ્તાર તારો થઈ જશે આ એક વાતથી,
ઇચ્છાથી ડાળખીને અગર ફાલવા ન દે.


1 comments

sandspeaks

sandspeaks

Dec 28, 2019 01:09:51 AM

ahh sathe waah ni bhavna....

0 Like


Leave comment