19 - સમય જતાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા


આ જાતમાં થયા છે સુધારા સમય જતાં,
કેડીથી જેમ થાય છે રસ્તા સમય જતાં.

અનુભવનું મૂલ્ય તો જ ખરું થઈ શકે અહીં,
ખુલ્લાં મૂકી શકો જો ખજાના સમય જતાં.

બસ, આટલી સમજથી આ મન શાંત થઈ ગયું,
વાદળ બનીને વરસે છે દરિયા સમય જતાં.

જોયો મેં સૂર્ય સાંજનો ને વાત માની કે,
પાણી બધાના થાય છે વળતા સમય જતાં.

આ જિંદગીનો અર્થ મને આમ સાંપડ્યો,
બદલાય છે વિચાર ને સપના સમય જતાં.

શ્રદ્ધા વિશેની વાતમાં બસ આટલું જ કે,
મળતા રહ્યા લગાવ સવાયા સમય જતાં.

વિસ્તાર મારો જે થયો સંજોગવશ થયો,
મારી જ સામે લીધા મેં પગલા સમય જતાં. 


0 comments


Leave comment