77 - કોરો કાગળ / હરજીવન દાફડા


કોઈ સ્થળે ક્યાં જાવાનું છે ?
છીએ ત્યાં મહેકાવાનું છે.

હોઠ હલે નહીં એવી રીતે,
ગાણું ખુદનું ગાવાનું છે.

આંખ વડે અજવાળું લાધ્યું,
સૂરજથી શું થાવાનું છે !

મરજીવો ક્યાં જાણે છે કે,
ભીતરથી ભીંજાવાનું છે.

કોરો કાગળ વાંચી લેજે,
બીજું શું સમજાવાનું છે ! 


0 comments


Leave comment