22 - અસરદાર હોય છે / લક્ષ્મી ડોબરિયા


આ તર્ક ને વિતર્ક જરાવાર હોય છે.
પણ મૌનનો પ્રભાવ લગાતાર હોય છે.

ઉત્તર બધા ય એના વજનદાર હોય છે,
ખાલીપો એ રીતે તો અસરદાર હોય છે.

બસ, આપણાં જ આંખ અને કાન બંધ છે,
બાકી તો આપણામાં અમલદાર હોય છે.

તું કોણ છે ? નો પ્રશ્ન અરીસો તને પૂછે,
જાગી જવાની ક્ષણનો એ અણસાર હોય છે.

મોભો પહાડનો ય વધી જાય છે સહજ,
ઝરણાંની ચાલ એવી લચકદાર હોય છે.

ઠંડક ગણો કે હૂંફ, સહજતાથી આપશે,
ઘરના બધા ય ખૂણાં સમજદાર હોય છે.

આ રોજની કસોટીથી સાબિત થયું સમય,
થોડો-ઘણો તો તું ય તરફદાર હોય છે.


0 comments


Leave comment