1 - એક યક્ષપ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ લઈને ક્યાં જશું ?
દર્દનો એહસાસ લઈને ક્યાં જશું ?

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ લઈને ક્યાં જશું ?

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસ લઈને ક્યાં જશું ?


તરબતર આંખોને પૂછી જોઈએ
છમ્મ લીલી પ્યાસ લઈને ક્યાં જશું ?

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ લઈને ક્યાં જશું ?


0 comments


Leave comment