3 - તમારામાં મારી ગેરહાજરીની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ છે ને હું નથી
દર્દનો એહસાસ છે ને હું નથી

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ અભાસ છે ને હું નથી

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસ છે ને હું નથી

તરબતર આંખોને ના લૂછી નાખ મા
એ સમજ એ પ્યાસ છે ને હું નથી

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ છે ને હું નથી0 comments


Leave comment