4 - યાદ ન કરવા જેવી વાતની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ ? જૂની વાત થઈ
દર્દનો એહસાસ ? જૂની વાત થઈ

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ ? જૂની વાત થઈ

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસ ? જૂની વાત થઈ

તરબતર આંખો ય કોરી થઈ ગઈ
છમ્મ લીલી પ્યાસ ? જૂની વાત થઈ

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ ? જૂની વાત થઈ0 comments


Leave comment