5 - સર્જનાત્મક અવહાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસનો એહસાસ કર
દર્દના એહસાસનો એહસાસ કર

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભસનો એહસાસ કર

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસનો એહસાસ કર

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
છમ્મ લીલી પ્યાસનો એહસાસ કર

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશનો એહસાસ કર0 comments


Leave comment