6 - એક સ્થિતિક્ષોભની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ ક્યાં રાખું હવે ?
દર્દનો એહસાસ ક્યાં રાખું હવે ?

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ ક્યાં રાખું હવે ?

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસ ક્યાં રાખું હવે ?

તરબતર આંખો જરા એ તો કહો
છમ્મ લીલી પ્યાસ ક્યાં રાખું હવે ?

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ ક્યાં રાખું હવે ?


0 comments


Leave comment