7 - એક બેઘરપણાનીની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ ઘરમાં; ઘર બહાર
દર્દનો એહસાસ ઘરમાં; ઘર બહાર

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ ઘરમાં; ઘર બહાર

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
જો વિવશ મધુમાસ ઘરમાં; ઘર બહાર

તરબતર આંખો તો બસ જોતી રહે
છમ્મ લીલી પ્યાસ ઘરમાં; ઘર બહાર

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ ઘરમાં; ઘર બહાર


0 comments


Leave comment