8 - ચંદર ઊગે ચાલવાની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ લઈને ચાલવું
દર્દનો એહસાસ લઈને ચાલવું

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ લઈને ચાલવું

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
તો વિવશ મધુમાસ લઈને ચાલવું

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
છમ્મ લીલી પ્યાસ લઈને ચાલવું

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ લઈને ચાલવું


0 comments


Leave comment