10 - સંભવામિ ગઝલે ગઝલે / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ પર શંકા ન કર
દર્દના એહસાસ પર શંકા ન કર

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ પર શંકા ન કર

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
તું વિવશ મધુમાસ પર શંકા ન કર

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
છમ્મ લીલી પ્યાસ પર શંકા ન કર

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ પર શંકા ન કર0 comments


Leave comment