11 - તારા હોવાની પ્રતીતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ જેવું છે કશું
દર્દના એહસાસ જેવું છે કશું

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ જેવું છે કશું

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
જો, વિવશ મધુમાસ જેવું છે કશું

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
છમ્મ લીલી પ્યાસ જેવું છે કશું

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ જેવું છે કશું


0 comments


Leave comment