12 - એક અર્પણેચ્છાની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ આપી દઉં તને ?
દર્દનો એહસાસ આપી દઉં તને ?

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ આપી દઉં તને ?

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસ આપી દઉં તને ?

તરબતર આંખોને પૂછી જો જરા
છમ્મ લીલી પ્યાસ આપી દઉં તને ?

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ આપી દઉં તને ?


0 comments


Leave comment