17 - એક ગામડિયણના પ્રેમોદ્દગારની ગઝલ / રિષભ મહેતા


આ રુંધાતો શ્વાસ વ્હાલા છોડ ને !
દર્દનો એહસાસ વ્હાલા છોડ ને !

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ ! વ્હાલા છોડ ને !

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
છે વિવશ મધુમાસ વ્હાલા છોડ ને !

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ તું
છમ્મ લીલી પ્યાસ વ્હાલા છોડ ને !

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ વ્હાલા છોડ ને !0 comments


Leave comment