18 - શ્વાસ પારાયણની ગઝલ / રિષભ મહેતા


આ રુંધાતો શ્વાસ અંતિમ હોય પણ
દર્દનો એહસાસ અંતિમ હોય પણ

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ અંતિમ હોય પણ

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસ અંતિમ હોય પણ

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
છમ્મ લીલી પ્યાસ અંતિમ હોય પણ

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ અંતિમ હોય પણ


0 comments


Leave comment