19 - કશામાં કશું ક્યાં ?ની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસમાં પણ શ્વાસ ક્યાં ?
દર્દના એહસાસમાં એહસાસ ક્યાં ?

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસમાં આભાસ ક્યાં ?

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસમાં મધુમાસ ક્યાં ?

તરબતર આંખોને પ્રશ્ન થાય છે
છમ્મ લીલી પ્યાસમાં પણ પ્યાસ ક્યાં ?

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો’ની આશમાં પણ આશ ક્યાં ?0 comments


Leave comment