22 - મૂંઝારે જીવાતી ગઝલ / રિષભ મેહતા


પળ પળે પળ શ્વાસ શાને ? શી ખબર ?
દર્દનો એહસાસ શાને ? શી ખબર ?

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ શાને ? શી ખબર ?

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
તું વિવશ મધુમાસ શાને ? શી ખબર ?

તરબતર આંખોને પૂછી જોઈએ
છમ્મ લીલી પ્યાસ શાને ? શી ખબર ?

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ શાને ? શી ખબર ?


0 comments


Leave comment