26 - એક સાચા સૂર્યાસ્તની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ ઉદાસી સાંજની
દર્દનો એહસાસ ઉદાસી સાંજની

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ ઉદાસી સાંજની

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસ ઉદાસી સાંજની

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
છમ્મ લીલી પ્યાસ ઉદાસી સાંજની

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવાશો–ની આશ ઉદાસી સાંજની


0 comments


Leave comment