27 - વસંતની પશ્વાદ્દભૂની પારદર્શી ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસના પર્ણો ખરે
દર્દના એહસાસના પર્ણો ખરે

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસના પર્ણો ખરે

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
જો, વિવશ મધુમાસના પર્ણો ખરે

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
એ સમજ કે પ્યાસના પર્ણો ખરે

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશના પર્ણો ખરે0 comments


Leave comment