30 - અસ્તિત્વનીની આરતની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસમાં તું, યા ખુદા !
દર્દના એહસાસમાં તું, યા ખુદા !

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસમાં તું, યા ખુદા !

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસમાં તું, યા ખુદા !

તરબતર આંખોને ના લૂછું હવે
કઈ જનમની પ્યાસમાં તું, યા ખુદા !

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશમાં તું, યા ખુદા !0 comments


Leave comment