31 - ઘનીભૂત એકાંતની ગઝલ / રિષભ મહેતા


સાવ સુક્કા શ્વાસની વસ્તી હતી
દર્દના એહસાસની વસ્તી હતી

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસની વસ્તી હતી

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
જ્યાં વિવશ મધુમાસની વસ્તી હતી

તરબતર આંખો મહીં પ્રત્યેક પળ
છમ્મ લીલી પ્યાસની વસ્તી હતી

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશની વસ્તી હતી


0 comments


Leave comment