32 - તારે બદલે મારી ગઝલ / રિષભ મહેતા


સાવ સુક્કા શ્વાસનો પર્યાય હું
દર્દના એહસાસનો પર્યાય હું

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસનો પર્યાય હું

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસનો પર્યાય હું

તરબતર આંખોને મહીં પ્રત્યેક પળ
છમ્મ લીલી પ્યાસનો પર્યાય હું

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશનો પર્યાય હું


0 comments


Leave comment