33 - પાનખરના ચંદ્ર એ ગાયેલી ગઝલ / રિષભ મેહતા


સાવ સુક્કા શ્વાસ મારો બેડરૂમ
દર્દનો એહસાસ મારો બેડરૂમ

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ મારો બેડરૂમ

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
જો વિવશ મધુમાસ ! મારો બેડરૂમ

તરબતર આંખોને બસ જોયા કરે –
છમ્મ લીલી પ્યાસ, મારો બેડરૂમ

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ, મારો બેડરૂમ


0 comments


Leave comment