34 - કિંવદન્તીના ઉચ્છવાસની ગઝલ / રિષભ મહેતા


કિંવદન્તી આ રુંધાતો શ્વાસ છે
કિંવદન્તી દર્દનો એહસાસ છે

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
કિંવદન્તી ચોતરફ આભાસ છે

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
કિંવદન્તી આ વિવશ મધુમાસ છે

તરબતર જન્મો જનમથી આંખ છે
કિંવદન્તી કઈ જનમની પ્યાસ છે

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
કિંવદન્તી આવશો–ની આશ છે


0 comments


Leave comment