35 - ધ્વનિએષણાની ગઝલ / રિષભ મહેતા


શ્વાસ છે; પણ શ્વાસમાં ક્યાં છે ખડિંગ ?
દર્દના એહસાસમાં ક્યાં છે ખડિંગ ?

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસમાં ક્યાં છે ખડિંગ ?

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
જો, વિવશ મધુમાસમાં ક્યાં છે ખડિંગ ?

તરબતર આંખોને પ્રશ્ન થાય છે
છમ્મ લીલી પ્યાસમાં ક્યાં છે ખડિંગ ?

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશમાં ક્યાં છે ખડિંગ ?


0 comments


Leave comment