36 - ઊંડે ટળવયતી એક શક્યતાની ગઝલ / રિષભ મહેતા


આ રુંધાતો શ્વાસ માણસ હોત તો ? !
દર્દનો એહસાસ માણસ હોત તો ? !

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ માણસ હોત તો ? !

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
આ વિવશ મધુમાસ માણસ હોત તો ? !

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
છમ્મ લીલી પ્યાસ માણસ હોત તો ? !

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ માણસ હોત તો ? !


0 comments


Leave comment