37 - જલસાઘરની ગઝલ / રિષભ મહેતા


આ રુંધાતા શ્વાસનો દરબાર જો
દર્દના એહસાસનો દરબાર જો

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસનો દરબાર જો

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
જો, વિવશ મધુમાસનો દરબાર જો

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
છમ્મ લીલી પ્યાસનો દરબાર જો

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશનો દરબાર જો


0 comments


Leave comment