39 - પ્રત્યુત્તરની પ્રતીક્ષાની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પ્રશ્ન પૂછે શ્વાસ; ઉત્તર દે હવે
દર્દના એહસાસ ! ઉત્તર દે હવે

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ ! ઉત્તર દે હવે

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા –
કેમ મધુમાસ ? ઉત્તર દે હવે

તરબતર આંખોમાં એવું શું હતું ?
છમ્મ લીલી પ્યાસ, ઉત્તર દે હવે

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ ! ઉત્તર દે હવે


0 comments


Leave comment