40 - નિર્વેદના અનુપ્રાસની ગઝલ / રિષભ મેહતા


આ રુંધાતા શ્વાસને પૂળો મૂકો
દર્દના એહસાસને પૂળો મૂકો

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
જ્યાં જુઓ આભાસને પૂળો મૂકો

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
તો હવે મધુમાસને પૂળો મૂકો

તરબતર આંખો ય કોરી થઈ ગઈ
છમ્મ લીલી પ્યાસને પૂળો મૂકો

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશને પૂળો મૂકો


0 comments


Leave comment