41 - તમારી દાદની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પળ પળે પળ શ્વાસ છે, ક્યા બાત હૈ !
દર્દનો એહસાસ છે, ક્યા બાત હૈ !

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
ચોતરફ આભાસ છે, ક્યા બાત હૈ !

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
તે છતાં મધુમાસ છે, ક્યા બાત હૈ !

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
છમ્મ લીલી પ્યાસ છે, ક્યા બાત હૈ !

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
આવશો–ની આશ છે, ક્યા બાત હૈ !0 comments


Leave comment