42 - આપણા ‘કે’ ની ગઝલ / રિષભ મહેતા


શબ્દ છે કે આ રુંધાતો શ્વાસ છે ?
શબ્દ છે કે દર્દનો એહસાસ છે ?

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
શબ્દ છે કે ચોતરફ આભાસ છે ?

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
શબ્દ છે કે આ વિવશ મધુમાસ છે ?

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
શબ્દ છે કે બોલ મૂંગી પ્યાસ છે ?

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
શબ્દ છે કે આવશો–ની આશ છે ?


0 comments


Leave comment