43 - પંખીકૂળની માનવીય ગઝલ /રિષભ મહેતા


એક ટહૂકો આ રુંધાતો શ્વાસ છે
એક ટહૂકો દર્દનો એહસાસ છે

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
એક ટહૂકો ચોતરફ આભાસ છે

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
એક ટહૂકો શું વિવશ મધુમાસ છે ?

તરબતર આંખોને લૂછી નાખ મા
એક ટહૂકો કઈ જનમની પ્યાસ છે

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
એક ટહૂકો આવશો–ની આશ છે0 comments


Leave comment