44 - ભીતર ભાન અને ઋતુસ્થિતિની ગઝલ / રિષભ મહેતા


પાનખર છે સાવ સુક્કા શ્વાસમાં
પાનખર છે દર્દના એહસાસમાં

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ
પાનખર છે ચોતરફ આભાસમાં

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
પાનખર છે આ વિવશ મધુમાસમાં

તરબતર આંખો ય કોરી થઈ જશે
પાનખર છે છમ્મ લીલી પ્યાસમાં

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
પાનખર છે આવશો–ની આશ માં0 comments


Leave comment