47 - અનંત–પ્રશ્નની ગઝલ / રિષભ મહેતા


કોણ કહેશે આ રુંધાતો શ્વાસ શું ?
કોણ કહેશે દર્દનો એહસાસ શું ?

આંખ ખૂદ સપનું બનીને રહી ગઈ ?
કોણ કહેશે આ બધો આભાસ શું ?

શ્વાસ ખુશ્બુના સુકાઈને ખર્યા
કોણ કહેશે આ વિવશ મધુમાસ શું ?

તરબતર આંખોને પ્રશ્ન થાય છે
કોણ કહેશે છમ્મ લીલી પ્યાસ શું ?

દ્વારમાં ઊભી પ્રતીક્ષા ઓગળે
કોણ કહેશે આવશો–ની આશ શું ?0 comments


Leave comment