65 - અંતરાય હશે / લક્ષ્મી ડોબરિયા


હા, હશે ક્યાંક અંતરાય હશે,
શક્ય છે એ સમયનો ન્યાય હશે.

આટલી વાતે મારું ધૈર્ય ટક્યું,
કે, સમય પાસે તો ઉપાય હશે.

પાન પીળા ફરજ નિભાવી ખર્યા,
એમાં સામેલ આ હવા ય હશે.

રંગ જોઈને કોણ માની શકે ?
સૂર્યને આપી ત્યાં વિદાય હશે.

સ્હેજ નોખી રીતે વિવાદને જો,
આગવી ને અલગ એ રાય હશે.

મારી આ તાજગીના મૂળમાં તો,
જે હૃદયમાં છે એની ઝાંય હશે.

આ તમારા વલણથી લાગે છે કે,
લાગણી કે લગાવ ત્યાં ય હશે.


0 comments


Leave comment