66 - નુસખામાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા


ખાલીપો ખાળવાના નુસખામાં,
જે ભર્યું તે મળ્યું છે પડઘામાં.

થઈ ગયું શું આ જોતજોતામાં ?
તું જ દેખાય છે અરીસામાં.

તારા હોવાની થઈ છે અવગણના,
એ ! ઉદાસી , સમજ ઈશારામાં.

તું કસોટી કરે છે તો જાણ્યું,
કે, છે શ્રદ્ધા તને ય મારામાં.

પાંખ તો ગૌણ હોય છે અહિંયા,
તારી ઓળખ છે, તારા ટહૂકામાં.

મેં સમય સાચવ્યો સહજતાથી,
ક્યાંક મુઠ્ઠીમાં , ક્યાંક ખોબામાં.

એમ મ્હોરી ઉઠું છું, તમને જોઈ,
જાણે કે ગુલમહોર તડકામાં.


0 comments


Leave comment