74 - સમજણ થકી / લક્ષ્મી ડોબરિયા


નામ સાથે નામને જોડ્યું હતું સમજણ થકી,
ભાવિ મારું એ રીતે ભાખ્યું હતું સમજણ થકી.

મેં મને મળવાનું બસ ધાર્યું હતું સમજણ થકી,
ટાંકણું મેં પ્રેમનું માંગ્યું હતું સમજણ થકી.

એ નદી, સાગર ને અંતે મેઘ થઈ વરસી પડ્યું,
જે ઝરણ ધીરજ ધરી, દોડ્યું હતું સમજણ થકી.

પારદર્શી છે છતાં એ છે અકળ સાબિત થયું,
સ્થિર ત્યાં છે, જ્યાંથી મન વાળ્યું હતું સમજણ થકી.

રાહ જોવાની મળે જાહોજલાલી બેઉને –
એટલું અંતર અમે રાખ્યું હતું સમજણ થકી.

દર્દ, પીડા, ખુશીઓના અસબાબથી સદ્ધર ગઝલ,
મારું આ સરનામું મેં આપ્યું હતું સમજણ થકી.

મેં મને પુરવાર કરવા ક્યાં ઉમેર્યું છે કશું ?
બસ, વધારે જે હતું છોડ્યું હતું સમજણ થકી.0 comments


Leave comment