99 - સહવાસમાં / લક્ષ્મી ડોબરિયા


ભીતરી સૌ રંગ ખિલતા હોય છે સહવાસમાં,
સૂર્ય જેવા એટલે છે ઓસબિંદુ ઘાસમાં.

એ ઉદાસી ! કેટલો છે જોઈ લે તારો પ્રભાવ,
ભીડમાં પણ હોય છે બસ તું જ મારી પાસમાં.

પાંચમાં પૂછાવા શું સમજણ જરૂરી હોય છે ?
ક્યાં સમજ છે વૃક્ષને કૈં આમ અથવા ખાસમાં ?

આ દલીલો દાખલાથી પાર સઘળું નહિ પડે,
નાવ તરતી મૂકવાની હોય છે વિશ્વાસમાં.

હાથ હેઠા ના પડ્યા, આ વાત જાણી ત્યારથી,
કેટલી સંભાવના છે બીજમાં ને ચાસમાં.

સ્થાન ખાલીપાનું રાખ્યું મેં સવાયું કેમ કે,
હું મને જોઈ શકું છું નોખા એ અજવાસમાં.

આ સમય, સંજોગ સામે શું વધારે થઈ શકે ?
જીવને રાખ્યો નદીની જેમ બસ ઉલ્લાસમાં.0 comments


Leave comment