100 - સંવાદ કરું છું / લક્ષ્મી ડોબરિયા


ક્યાં કોઈથી હું વાદ કે વિવાદ કરું છું ?
મારી આ ગઝલમાં મને હું સાદ કરું છું.

અંધારના પ્રશ્નો બધા કોઠે પડી ગ્યા તો,
અજવાસના ઉન્માદની ફરિયાદ કરું છું.

સ્વીકાર સમયના બધા રંગોનો કરીને,
આ સાદગીથી હું મને આબાદ કરું છું.

અણસાર ઉદાસીનો કડી ક્યાંય ન આવે,
એ રીતે સરેઆમ હું સંવાદ કરું છું.

માન્યું કે નસીબે જે હતું એ જ મળ્યું છે,
પણ આપું છું એ વાતે અપવાદ કરું છું.0 comments


Leave comment