61 - સુપ્રભાતે / દિલીપ જોશી


સૂરજનો ચ્હેરો ઝાકળની તાસકમાં ઢોળાય
પળેપળ અજવાળું રેલાય
પળેપળ અજવાળું રેલાય......

તડકો માથે મૂકી બેડા પાદરમાં ભીંજાય
પછી પાણિયારે આખુંયે તળાવ આવી જાય
ચેતનવંતુ રેશમ ફળિયે – ફળિયામાં પથરાય

પળેપળ અજવાળું રેલાય
પળેપળ અજવાળું રેલાય.....

ઓઢણીઓના ઇન્દ્રધનુષથી રસ્તાઓ ઉભરાય
રંગરંગના પગરવ લઈને ઘર, ઉંબર મલકાય
ખિલખિલતું આકાશ અચાનક ખોબામાં ઝિલાય

પળેપળ અજવાળું રેલાય
પળેપળ અજવાળું રેલાય.........0 comments


Leave comment