67 - સુખ / દિલીપ જોશી


સુખ તો એવું લાગતું જાણે પાંદડાં ઉપર પાણી
ઉક્કેલવી રે કેમ કરી આ પરપોટાની વાણી ?

આંખ ખોલું તો મોંસૂઝણું
ને આંખ મીંચું તો રાત
ખુલવા ’ને મીંચાવા વચ્ચે
આપણી છે ઠકરાત
પળમાં પ્રગટે ઝરણા જેવી કોઈની રામકહાણી
ટહુકો નભમાં છલકી ઊઠે
એટલો હો કલરવ
સાંજનો કૂણા ઘાસની ઉપર
પથરાયો પગરવ
લીંપણ કોઈ ગાર-માટીનું સહુને લેતું તાણી0 comments


Leave comment