31 - મુક્તક – ૪ / સૌમ્ય જોશી


સુંદર કરી દુઆ ને તો બસ આટલું થયું,
મંદિરમાં મૂર્તિઓ હવે ઈર્શાદ કહે છે.

તું છે બધે ને સહુમાં તો એક વાત કહું ખુદા,
હાથે કરીને કેમ વિતાડે ને સહે છે.


0 comments


Leave comment